Lieferkettengesetz: toeleveringsketens aan banden?

In Duitsland is dit jaar het Lieferkettengesetz in werking getreden, een wet met als doel de naleving van mensenrechten en milieunormen in wereldwijde toeleveringsketens te waarborgen. Deze wet legt aanzienlijke verplichtingen op aan in Duitsland gevestigde bedrijven met een bepaalde omzet en/of aantal medewerkers. Het Lieferkettengesetz vereist dat deze bedrijven, zowel in eigen land als in het buitenland, de mensenrechten en milieunormen respecteren én bevorderen binnen hun eigen toeleveringsketens. De wet is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen schendingen van mensenrechten en negatieve milieueffecten in de zakelijke wereld.

Het doel van de wet voor toeleveringsketens

Het hoofddoel van het Lieferkettengesetz is het voorkomen van schendingen van mensenrechten in toeleveringsketens, schendingen die variëren van gedwongen arbeid en kinderarbeid tot discriminatie en schending van arbeidsrechten. Door deze praktijken aan te pakken draagt de wet bij aan de bescherming van de meest kwetsbare werknemers wereldwijd. De wet benadrukt het belang van ethische behandeling en fatsoenlijke werkomstandigheden voor alle werknemers, waar ze zich ook bevinden.

Verder richt het Lieferkettengesetz zich op het verminderen van negatieve milieuaspecten in toeleveringsketens. Veel milieuproblemen zoals ontbossing en watervervuiling, komen voort uit ongewenste en onverantwoordelijke bedrijfspraktijken, dat mag geen geheim zijn. Deze wet houdt bedrijven verantwoordelijk voor hun ecologische impact en moedigt heb aan duurzamere praktijken te implementeren in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Door het verminderen van deze schadelijke effecten draagt het Lieferkettengesetz bij aan het behoud van de planeet voor toekomstige generaties.

Neem je verantwoordelijkheid

Een van de cruciale aspecten van het Lieferkettengesetz is dat het aan bedrijven een duidelijke verantwoordelijkheid oplegt om ethische en duurzame toeleveringsketens te waarborgen. Bedrijven moeten dus due diligence processen zorgvuldig uitvoeren om die toeleveringsketens te identificeren en te beheersen. Ook moeten ze passende maatregelen nemen om eventuele overtredingen aan te pakken en te voorkomen. Dit is geen vrijblijvende verplichting meer: bedrijven zijn nu wettelijk verplicht dit na te leven.

Het Lieferkettengesetz verandert de manier waarop bedrijven hun toeleveringsketens beheren aanzienlijk. Het dwingt hen om diepgaande kennis van hun leveranciers te hebben, en ook om nauwlettend toe te zien op de omstandigheden waaronder hun producten worden geproduceerd. Bedrijven kunnen nu ook niet meer wegkijken van problemen in hun toeleveringsketens, en ze worden aangemoedigd om proactief stappen te ondernemen om zo schendingen van mensenrechten en milieunormen te voorkomen.

Naast de directe voordelen voor mensenrechten en het milieu heeft het Lieferkettengesetz ook gevolgen voor bedrijven en de zakelijke wereld als geheel. Door de wet wordt een duidelijk juridisch kader voor verantwoord ondernemen en duurzaamheid gecreëerd. Bedrijven worden zo niet alleen gedwongen te voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te nemen. Voordeel is wel dat dit een positieve invloed heeft op het imago van bedrijven en hun relaties met belanghebbenden zoals klanten en investeerders.  

Internationale uitstraling

Het Lieferkettengesetz heeft een internationale uitstraling. De wet laat zien dat er concreet stappen worden genomen om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun wereldwijde activiteiten. Wellicht worden hierdoor andere landen hierdoor geïnspireerd om vergelijkbare wetgeving te overwegen en om internationale normen voor verantwoord ondernemen te bevorderen. Het Lieferkettengesetz is een voorbeeld van hoe nationale wetgeving kan bijdragen aan mondiale inspanningen om schendingen van mensenrechten en milieunormen aan te pakken.

Op EU-niveau wordt er inmiddels gewerkt aan vergelijkbare wetgeving, om toeleveringsketens verder te reguleren en bedrijven meer verantwoordelijk te maken. Dit laat zien dat de trend naar verantwoord ondernemen en duurzaamheid zich niet beperkt tot individuele landen, maar een brede internationale beweging vertegenwoordigt.

Bereid je goed voor: check je toeleveringsketens

Voor bedrijven die actief zijn in Duitsland en andere landen waar dergelijke wetgeving wordt overwogen of al wordt geïmplementeerd, is het essentieel zich goed voor te bereiden: grondige beoordeling van hun toeleveringsketens, identificatie van mogelijke risico’s en ontwikkeling van strategieën om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Maar het kan ook zijn dat een bedrijf zijn zakelijke praktijken heroverweegt, of meer een ethische en duurzame benadering van zijn activiteiten aanneemt.

Conclusie

Het Lieferkettengesetz is een belangrijke mijlpaal waar het gaat om verantwoordelijke toeleveringsketens en duurzaamheid. De wet plaatst de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van mensenrechten en milieunormen direct bij bedrijven en geeft een duidelijk wettelijk kader om deze doelstellingen ook te halen. Het heeft niet alleen directe voordelen voor werknemers en het milieu, maar het heeft ook bredere implicaties voor de zakelijke wereld en kan dienen als inspiratie voor vergelijkbare inspanningen op internationaal niveau. Het is een stap in de goede richting, een stap naar een wereld waarin bedrijven niet enkel streven naar winst, maar ook naar het welzijn van mensen en het behoud van de planeet.

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Wil je meer informatie over het Lieferkettengesetz, of wil je zaken doen in Duitsland en weten hoe je je hierop moet voorbereiden? Neem gerust contact op, wij zijn je graag van dienst.

M&A/FIRM
Logo