Legal

Contactgegevens

LAW/FIRM BV
Isabellagriend 8
6049 MC Herten

T: +31(0)475 47 61 42
E: getanedge@law-firm.international 

KvK-nummer: 76404528
BTW-nummer: NL860613124BO1

Beroepsorganisaties

LAW/ FIRM is een professioneel advocatenkantoor, onderworpen aan de wetten van Nederland en Duitsland. LAW/ FIRM heeft advocaten in dienst die onderworpen zijn aan specifieke regels en voorschriften van nationale staten. Momenteel is/zijn de volgende advocaat/advocaten werkzaam bij LAW/FIRM: Esther Tromp. Zij is ingeschreven bij: 

– De Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag

– Orde van Advocaten Düsseldorf (Rechtsanwaltskammer Düsseldorf), Freiligigrathstraße 25, 40479 Düsseldorf.

Advocaten zijn gehouden aan voorschriften en gedragscodes. De meest recente versies van deze regels worden online gepubliceerd, bij de Nederlandse Orde van Advocaten en de Duitse Orde van Advocaten. 

Esther Tromp heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende (neven)rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht. Op basis van deze registratie dient zij per kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd juridisch hoofdgebied volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering van LAW/FIRM is ondergebracht bij AON, gevestigd aan de Paalbergweg 2-4 in Amsterdam (voor Nederland) en bij Allianz, gevestigd aan de Königinstraße 28, 80802 München (voor Duitsland).

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van LAW/FIRM zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden download je hier.

Niet tevreden?

In geval van ontevredenheid over de diensten van LAW/FIRM heb je de volgende opties:

– Leg je klacht in eerste instantie voor aan je eigen advocaat.

– In de tweede plaats kun je contact opnemen met de aangewezen klachtenfunctionaris: het bestuur van LAW/FIRM.

LAW/FIRM streeft ernaar een oplossing te vinden voor de ontstane klacht en jouw klacht in ieder geval voldoende in behandeling te nemen. We nemen binnen 4 weken een standpunt over jouw klacht in.

Onze klachtenregeling download je hier.

Derdengelden, antiwitwaspraktijken, transparantie

LAW/FIRM heeft geen trustrekening en kan en zal daarom geen gelden van derden ontvangen. In het licht van antiwitwaspraktijken en transparantie is LAW/FIRM niet bereid fondsen te accepteren die niet rechtstreeks van de respectieve mandaterende klanten zijn ontvangen en zal het in geen geval bereid zijn een betaling te ontvangen anders dan via een gewone bankoverschrijving.

M&A/FIRM
Logo