Het Lieferkettengesetz: update voor bedrijven

Het Lieerkettengesetz is een wet die in 2023 in Duitsland in werking is getreden, een wet met als doel naleving door bedrijven van mensenrechten en milieunormen in wereldwijde toeleveringsketens te waarborgen. In dit artikel op onze website gaan we dieper in op het hoe en waarom van deze wet. Per 1 januari 2024 is de wet aangepast en de reikwijdte vergroot.  

Update

Vanaf 1 januari 2024 geldt het Lieferkettengesetz ook voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers. Dit betekent dat ook deze bedrijven regels moeten volgen over hoe met mensen om te gaan en hoe ze de natuur behandelen in hun gehele productieproces. Ook kleinere bedrijven kunnen hierdoor sneller dan wellicht gedacht met de nieuwe wet te maken krijgen, omdat ze vaak leveren aan grote bedrijven die aan deze regels moeten voldoen.

In Duitsland heeft deze wet al effect gehad, maar met de implementatie van de EU-richtlijn gaat dit nog verder. Doe jij veel zaken met Duitsland? Dan is het aan te raden om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en wat het voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Ga goed om met werknemers

Een belangrijk deel van het Lieferkettengesetz is dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat niet alleen hun eigen medewerkers goed worden behandeld, maar ook de mensen die voor hun leveranciers werken. Dit zorgt ervoor dat de rechten van werknemers gerespecteerd worden en dat werkomstandigheden overal verbeterd worden. Bedrijven moeten voldoen aan specifieke regels over loon, werktijden, veiligheid op het werk en het recht om lid te zijn van een vakbond.

Ga goed om met het milieu

Het Lieferkettengesetz dwingt bedrijven ook hun verantwoordelijkheid te nemen in hun productieketen waar het gaat om het milieu. Dit betekent dat ze moeten proberen om de slechte invloed op het milieu te verminderen en meer te doen aan duurzaam ondernemen en duurzaamheid. Bedrijven moeten bepaalde regels volgen over de hoeveelheid energie die ze gebruiken, over hoeveel vervuiling ze maken, hoe ze afval behandelen en hoeveel ze gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Ook moeten ze actief proberen om risico’s voor het milieu te verminderen en voorkomen.

Impact op kleinere bedrijven

Zoals al eerder aangegeven zullen kleinere bedrijven sneller dan verwacht te maken krijgen met het Lieferkettengesetz. Ook al vallen ze niet direct onder de nieuwe wet door hun grootte,  ze worden wel aansprakelijk gesteld als ze deel uitmaken van een supply chain (leveringsketen).

Kleinere bedrijven die spullen leveren aan grote partners moeten ook voldoen aan de regels over hoe om te gaan met mens en milieu. Daarom zullen ze hun manier van werken onder de loep moeten nemen en evalueren.

Zaken doen over de grens? Neem contact met ons op

Doe jij al zaken in Duitsland? Of overweeg je dit? Dan is het van belang om goed op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Het naleven van de regels over mens en milieu zal een belangrijk onderdeel zijn van zakendoen in Duitsland. Wij kunnen jou adviseren over de mogelijke gevolgen van deze wetgeving en jou helpen bij het implementeren van passende maatregelen om aan de gestelde normen te voldoen: denk hierbij aan bijvoorbeeld het beoordelen en aanpassen van contractuele regelingen of het adviseren over interne processen en procedures. Neem contact met ons op: we zijn je graag van dienst.

Kleinere bedrijven krijgen sneller dan verwacht te maken met de wet
M&A/FIRM
Logo