CSDDD – richtlijn duurzaamheid bedrijfsleven

Het Europese Parlement en de Europese Raad hebben op 14 december 2023 overeenstemming bereikt over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In het Nederlands is dit de richtlijn passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid.

Het doel van deze CSDD richtlijn is om zowel in de EU als in de rest van de wereld het milieu en de mensenrechten beter te beschermen. De richtlijn zal van toepassing zijn op bedrijven met wereldwijd meer dan 500 medewerkers en 150 Mio omzet. Maar omdat de regels gelden voor de volledige keten van deze ondernemingen, dus zowel hun supply chain als hun afzetkanalen, worden deze indirect ook van toepassing op MKB bedrijven.

Belangrijkste elementen CSDDD

De richtlijn gaat, zoals al gezegd, gelden voor bedrijven met wereldwijd meer dan 500 werknemers en een netto-omzet van meer dan 150 miljoen Euro. Niet-EU bedrijven die 3 jaar na inwerkingtreding van de richtlijn in de EU ook een netto-omzet van meer dan 150 miljoen maken, vallen er ook onder. Die bedrijven zullen in een lijst van de Europese Commissie worden gepubliceerd. Op die manier gaat de EU proberen om ook buitenlandse ondernemingen onder de richtlijn te krijgen.

Op grond van de richtlijn worden er strengere eisen gesteld aan de inspanningen die deze grote bedrijven moeten doen om duurzamer te gaan ondernemen en mensenrechten te respecteren. Dat betekent onder andere dat zij in hun supply chain die plichten ook aan hun leveranciers en zakenpartners moeten opleggen. Mocht er dan in het ergste geval niets veranderen, dan zal de relatie met die zakenpartner beëindigd moeten worden.

Als bedrijven niet voldoen aan de eisen gesteld in de richtlijn, dan kunnen benadeelden naar de rechter gaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld vakbonden maar ook milieuorganisaties zoals Greenpeace als zij overtredingen constateren. Ook kunnen er boetes opgelegd worden.

Impact CSDDD op het MKB

Hoewel MKB bedrijven dus niet rechtstreeks onder de CSDDD zullen vallen, hebben zij er indirect wel degelijk mee te maken, bijvoorbeeld omdat zij goederen leveren aan een bedrijf dat er wel onder valt of omdat zij goederen van hun afnemen. In steeds meer algemene voorwaarden van grote bedrijven zie je uitgebreide garantiebepalingen opduiken waarin opgenomen is dat de leverancier voldoet aan alle ESG-eisen en wat de consequenties zijn indien dit niet het geval is.

Een MKB ondernemer moet dus gaan verklaren dat zijn eigen keten CSDDD proof is tegen een bedrijf dat onder de CSDDD (of het Duitse Liefferkettengesetz) valt. Dat betekent dat hij al die verplichtingen die door deze bedrijven aan hem worden opgelegd, op zijn beurt weer moet doorvertalen naar zijn eigen leverancier. Als je dus bijvoorbeeld componenten uit lageloonlanden haalt moet je goed gaan nadenken hoe je erachter komt hoe er in die ondernemingen met arbeidsomstandigheden, werknemersrechten en het milieu wordt omgegaan. Geen gemakkelijke klus!

MKB bedrijven in de automotive zijn al gewend aan uitgebreide audits en rapportageverplichtingen waar zij aan moeten voldoen. De verwachting is dat ook het monitoren van ESG-verplichtingen bij deze bedrijven via auditsystemen zal gaan plaatsvinden.

Aanbestedingsrecht

De richtlijn gaat bepalen dat openbare aanbestedingen alleen nog mogen worden gegund als aan de nieuwe richtlijn wordt voldaan.  Dus als je regelmatig meedingt in aanbestedingen, zullen daar vanaf de invoering van de CSDDD nieuwe elementen aan toegevoegd worden waar je ook aan zult moeten voldoen, wil je kanshebber blijven.

Hoe kan LAW FIRM jou helpen?

Heb je als MKB ondernemer hulp nodig bij het compliant worden of heb je nu al te maken met afnemers die vergaande ESG-verplichtingen opleggen en wil je weten hoe je daarmee om moet gaan?

Wij kunnen je helpen bij:

  • Screening van risicofactoren in je supply chain
  • Opstellen van contractsbepalingen voor leveranciers
  • Hulp bij invullen en beoordelen van opgelegde ESG bepalingen en audits van afnemers

Neem contact op met Esther Tromp (E: esthertromp@law-firm.international, T: +31655742167) voor een op maat gemaakt advies.

M&A/FIRM
Logo