ESG en het Lieferkettengesetz

Herken je dit?

In augustus moeten de eerste bedrijven, die sinds 1 januari 2023 onder het Duitse Lieferkettengesetz vallen, gaan rapporteren over de nakoming van hun verplichtingen onder die wet. Volgend jaar volgen alle bedrijven die vanaf 1 januari 2024 binnen het bereik van de wet zijn gekomen.

Heb je een MKB bedrijf in de supply chain van food, automotive en pharma? Dan zul je er meer nog dan andere bedrijven te maken hebben met het Lieferkettengesetz, audits en andere compliance eisen.

Hoe word je ESG compliant onder het Lieferkettengesetz?

Het Lieferkettengesetz vraagt van bedrijven om hun toeleveranciers te verplichten om compliant te worden onder het Lieferkettengesetz.

Dat betekent onder andere dat je de volgende maatregelen moet gaan treffen:

  • Je moet je houden aan internationale standaards op het gebied van mensenrechten, werknemersbescherming, behoud van leefomgeving en milieu;
  • Je moet binnen je bedrijf je personeel scholen op het gebied van het respecteren van mensenrechten. Dat is vooral van belang voor je inkopers, die alert moeten worden op duurzaam inkopen’
  • Je moet jouw leveranciers verplichten om zich eveneens te houden aan het Lieferkettengesetz;
  • Je zult mee moeten werken aan audits van je klant, om te controleren of je compliant bent en welke maatregelen je treft om schending van mensenrechten, milieunormen, etc. te voorkomen en de negatieve gevolgen ervan af te wenden;

Dat klinkt als een onmogelijke opgaaf voor een MKB bedrijf. Wie gaat dat doen binnen het bedrijf? Hoe ga je dat doen? 

De oplossing van LAW/FIRM

Je kunt heel veel geld uitgeven aan gespecialiseerde bureaus en verzanden in eindeloze details. Omdat je met relatief eenvoudige maatregelen je al grootse resultaten kunt boeken, helpen we je graag om de dingen zo simpel mogelijk en passend bij jouw bedrijf op te pakken. 

Hoe doen we dat? Hiervoor hebben we een voor jou op maat gemaakt  ‘Lieferkettengesetz compliance voor het MKB’ pakket

  • We hebben voor jou een eenvoudig stoplicht-schema aan de hand waarvan je alle inkomende verzoeken van klanten kunt checken op compliance met het Lieferkettengesetz. Je wilt immers niet te weinig doen, maar ook zeker niet onnodig werk op de hals halen.
  • Aanvulling van je algemene inkoop en verkoopvoorwaarden zodat je aan de inkoop en verkoop kant contractueel compliant bent. Dat scheelt een hoop discussie over aanvullende contracten.
  • Een eenvoudig leesbare en te gebruiken leveranciers codex voor je toeleveranciers. Niemand zit immers op onnodig gedoe en openbreken van contracten te wachten.
  • Een human rights codex voor je eigen bedrijf en een simpele personeelstraining, zodat iedereen op de hoogte is, maar dat het niemand onnodig veel tijd kost.

De oplossing voor jou?

Heb je interesse in de invulling van het pakket voor jouw bedrijf? Wil je meer weten over de kosten en de tijd die het voor jou en je collega’s gaat kosten? Neem contact op met Esther Tromp, (E: esthertromp@law-firm.international, T: +31655741267).

M&A/FIRM
Logo