archive coming soon

no page

Maatwerk ESG-inventarisatie en rapportage: een must voor MKB-ondernemers

Tegenwoordig groeit de aandacht voor Environmental, Social, and Governance (ESG) factoren in de samenleving. Dit merken niet alleen grote bedrijven, maar ook ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Steeds vaker worden zij beoordeeld op hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur. Het begrijpen en implementeren van deze ESG-vereisten kan echter een flinke uitdaging zijn. Maar geen zorgen, bij LAW/FIRM hebben we de oplossing! Wij bieden nu een unieke service aan: het opstellen van een op maat gemaakt ESG-rapport speciaal voor jouw onderneming. Zo kun je aan de slag met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zonder dat het je hoofdbrekens kost.

Waarom een ESG-rapport?

ESG-rapporten zijn tegenwoordig onmisbaar in het bedrijfsleven. Ze verstrekken waardevolle informatie aan investeerders, stakeholders en klanten over de inzet van een bedrijf voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze rapporten helpen bij het beoordelen van de mogelijke risico’s en kansen op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed ondernemingsbestuur binnen een organisatie. Daarnaast dragen ze bij aan het verbeteren van de reputatie van een bedrijf en vergroten ze de aantrekkelijkheid voor potentiële investeerders. Tegenwoordig eist de markt overtuigend bewijs van het duurzame economische model van bedrijven en wil zij zien dat zij toekomstbestendig zijn. Met het ESG-maatwerkrapport kunt je aan jouw klanten laten zien waar je nu staat, en op welke punten je met verbeteringen bezig bent. Dit is vooral van belang als je zaken doet met Duitse bedrijven die onder het Lieferkettengesetz vallen.

Onze dienst: snel, begrijpelijk en betrouwbaar

Je kunt als MKB-ondernemer opzien tegen de schijnbaar hoge eisen die het maken van ESG rapportages met zich meebrengt. Wij nemen deze taak graag van je over of helpen je om op een eenvoudige manier zelf rapportages te maken met een op maat gemaakte ESG-inventarisatie- en rapportagemodel. Onze troef? Eenvoud en snelheid! Wij begrijpen dat je wel wat beters aan je hoofd hebt dan  het invullen van lijstjes. Maar je hebt ook te maken met strakke deadlines en tijdige rapportages zijn van cruciaal belang. Daarom stellen onze ervaren professionals jouw ESG-rapport snel op, zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Begrijpelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wat heb je immers aan een rapport als je niet snapt wat er staat? Het is essentieel dat ESG-rapporten niet alleen begrepen worden door experts, maar ook door jouzelf en alle stakeholders, zoals je eigen personeel, klanten en investeerders. Daarom vertalen wij de complexe wereld van duurzaamheidsfactoren naar heldere taal die voor iedereen toegankelijk is.

Wij geven je ook advies waar je op eenvoudige wijze vanuit juridisch oogount een volgende stap kunt zetten in jouw duurzaamheidsdoelstellingen. Zo blijf je ook in de toekomst compliant en een aantrekkelijke zakenpartner. Bijvoorbeeld voor bedrijven die onder het Duitse Lieferkettengesetz (LkSG) vallen, of straks onder de Europese CSDDD richtlijn.

Up-to-date blijven

We willen benadrukken hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van de constant veranderende ESG-wetgeving, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Om ook in de toekomst compliant te blijven, is essentieel om bij te blijven en regelmatig te toetsen waar je een volgende stap kunt zetten. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken, want wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Op die manier kunnen we jou altijd voorzien van actuele en relevante informatie, waarmee jouw bedrijf een voorsprong kan behalen.

Conclusie

ESG-rapporten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Ze worden steeds belangrijker voor bedrijven die willen floreren in de moderne zakenwereld. Maar als MKB-ondernemer kan het opstellen van zo’n rapport een uitdaging zijn. Geen zorgen! Wij bieden jou een voor het MKB op maat gemaakte ESG-inventarisatie- en rapportageservice aan die op een eenvoudige manier en zonder onnodige poespas te implementeren is en onder meer voldoet aan de eisen die het Duitse Lieferkettengesetz stelt. Hiermee ben je compliant als jouw Duitse klanten audits doorvoeren of vragen stellen.  Ons team van experts zorgt ervoor dat jouw ESG-rapport snel en betrouwbaar wordt opgesteld, zonder in te leveren op kwaliteit. We zorgen ervoor dat jouw rapport voor iedereen begrijpelijk is en ook juridisch past bij de omvang van jouw bedrijf, je bedrijfsvoering en de eisen die jouw (Duitse) klanten stellen, onder meer onder het Duitse Lieferkettengesetz.

Neem contact op met Nicola Fletcher Lord, (E: nicolafletcherlord@law-firm.international T: +31611369089) om meer te weten te komen over hoe wij jou kunnen helpen met jouw ESG-rapportagebehoeften. Jouw succes staat bij ons voorop!

De rol van ESG bij bedrijfsovernames uitgelegd

In de wereld van private equity en investeerders worden de keuzes in samenstelling van hun portefeuilles in belangrijke mate gebaseerd op hoe ESG- proof een onderneming is. Niet duurzaam ondernemen raakt in de huidige maatschappij de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf. 

Duurzaamheid is ook bij fusies en bedrijfsovernames in het MKB niet langer een ondergeschoven kindje. Sterker nog: het is inmiddels één van de meest belangrijke factoren bij een bedrijfsovername geworden. Of het nu gaat om de keuze of bedrijven met elkaar in zee gaan, knock-out factoren bij een due diligence onderzoek of als onderwerp aan de onderhandelingstafel als het gaat om garanties en vrijwaringen.

Wat zijn de factoren waar ESG invloed op heeft?

 • Risicobeheer
  Door slim om te gaan met ESG worden risico’s verminderd, bijvoorbeeld omdat op de lange termijn kosten bespaard kunnen worden, het bedrijf minder fraudegevoelig is en haar supply chain stabieler is. Meer en meer investeerders houden hier rekening mee.
 • Reputatie
  Hoe beter een bedrijf presteert op de ESG, hoe beter de reputatie. Dat zorgt voor een grotere klantenbinding, en ook wordt het bedrijf interessanter voor werknemers in tijden van personeelsschaarste. Voor MKB bedrijven die aan grote ondernemingen leveren geldt bovendien dat zij die klanten alleen kunnen blijven bedienen als ze op alle fronten ESG proof zijn.
 • Toegang tot kapitaal
  Sterke ESG-prestaties maken het makkelijker om kapitaal aan te trekken en zorgen ook voor korting op kapitaalkosten. Beleggers waarderen bedrijven die zich richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoger, en ook banken letten hierop.
 • Indicator voor toekomstig succes
  ESG wordt steeds meer gezien als een indicator voor toekomstig succes van een bedrijf. Niet alleen bij grote bedrijven maar juist ook bij de MKB ondernemingen. Bedrijven die goed scoren op ESG, hebben vaak een betere reputatie, stabielere bedrijfsvoering, trekken talentvolle medewerkers aan en worden gezien als betrouwbare zakenpartners. Dat leidt tot betere operationele prestaties, hogere winsten en meer waardecreatie op de lange termijn.

ESG in de verschillende stappen van bedrijfsovernames

ESG speelt een beslissende rol bij bedrijfsovernames in diverse stadia van het overnameproces.

 1. Selectieprocedure en waarde van de onderneming
  Aan de koperszijde
  Al bij de selectie van een mogelijke ‘target’ – het over te nemen bedrijf – speelt ESG een grote rol. De waarde van de target wordt in steeds grotere mate bepaald door een antwoord op de vraag hoe ESG-proof een bedrijf is. Als een bedrijf op het gebied van ESG grote steken laat vallen, daalt de waarde van de onderneming en zal er simpelweg een lagere koopsom worden betaald. Immers, de nieuwe eigenaar zal dan nog forse investeringen moeten doen. Denk aan isolatie van de bedrijfsruimte, het vinden van nieuwere (duurzamere) leveranciers of grondstoffen en het rechttrekken van scheef beloningsbeleid.

  Aan de verkoperszijde
  Als MKB ondernemer heb je jarenlang gebouwd aan je onderneming, misschien zelfs over meerdere generaties. Dan verkoop je je bedrijf zeker niet aan de eerste de beste. Je hebt bovendien ook een verplichting tegenover je personeel, om ze goed over te dragen aan een koper, die goed voor ze blijft zorgen. Een bedrijf waarvan het bekend is dat het slecht omgaat met zijn personeel lijkt dan geen goede optie. Maar hoe zit het met een buitenlandse onderneming uit de VS of Azië dat je verder niet kent? Wellicht is het niet onverstandig om toch wat onderzoek te doen naar hun ESG-scores.

 1. Due diligence
  Bij het uitvoeren van een due diligence voor een potentiële bedrijfsovername, moeten bedrijven rekening houden met ESG-risico’s en -kansen. Hierin zitten het beoordelen van de milieuprestaties, sociale impact en beleidsstructuur van het beoogde bedrijf. Door ESG-factoren mee te nemen in het due diligence-proces worden potentiële risico’s en kansen op het gebied van milieu, sociaal beleid en beleid tijdig geïdentificeerd. Door analyse van deze factoren kunnen kopers potentiële risico’s identificeren die de waarde of reputatie van het bedrijf wat zij voor ogen hebben kunnen schaden.

 2. Koopsombepaling
  We gaven het hierboven al aan. Een lage ESG-score zorgt direct voor een lagere koopsom bij bedrijfsovernames. Het betekent niet dat je het beste jongetje van de klas moet zijn, maar bepaalde basisbeginselen moeten goed op orde zijn. Anders loop je de kans dat je flink minder krijgt voor je bedrijf dan gehoopt.  
 1. Waardecreatie
  Stel dat de ESG-score van het over te nemen bedrijf lager is dan die van jou als koper. Dan creëert verbetering van die score na de aankoop direct waarde. Implementatie van het ESG beleid van de koper en wijzigingen op dat gebied met behulp van de koper, kunnen kostenbesparingen realiseren, zorgen dat je bedrijf voortaan efficiënter werkt, betere klanten kunt binnenhalen en nieuwe markten kunt ontdekken. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Dat de koper juist de duurzaamheidsinspanningen van het gekochte bedrijf na de bedrijfsovername overneemt en daardoor waarde voor zijn eigen bedrijf creëert, bijvoorbeeld door een revolutionaire nieuwe, duurzame, milieuvriendelijkere productiemethode over te nemen, andere grondstoffen in te kopen, etc.

 2. Stakeholdermanagement
  Het werd al eerder aangegeven: bedrijven die hoog op ESG scoren zijn aantrekkelijke werkgevers voor jonge en getalenteerde werknemers. De jonge generatie heeft een grote behoefte aan zingeving, ook als het gaat om werk. Ze willen trots zijn op het bedrijf waar ze deel van uitmaken. Bewust omgaan met milieu, leefomgeving en mensenrechten hoort daarbij. Wie tevreden werknemers heeft, straalt dit uit. Dit heeft directe invloed op de manier waarop omgegaan wordt met klanten. Oog hebben voor de impact van jouw bedrijf op de directe omgeving zorgt ervoor dat je een positieve imago hebt. Het zorgt er ook voor dat je minder problemen hebt als het gaat om vergunningverlening of andere overheidsbemoeienissen, denk bijvoorbeeld aan milieu- en omgevingsvergunningen of uitzonderingen daarop.

Kortom, ESG is van cruciaal belang voor bedrijven en investeerders en speelt een steeds grotere rol bij het beoordelen van de duurzaamheid en verantwoordelijkheid van een bedrijf. In de context van M&A en bedrijfsovernames helpt ESG bij het beheersen van risico’s, het creëren van waarde en het managen van stakeholders.

Hoe helpt LAW/FIRM

Wij geloven dat duurzame bedrijven op lange termijn succesvoller zijn en dat is precies waar wij naar streven. Wij zijn ons bewust van het belang van ESG. Bij ons due diligence onderzoek doen wij er voor wat betreft de juridische aspecten gericht onderzoek naar en we adviseren bij het onderhandelen over de koopovereenkomst gericht over passende garanties en vrijwaringen. Binnen de bredere context van de overnameadvisering beschikken wij over een netwerk van adviseurs die op operationeel niveau kunnen adviseren en helpen bij de implementatie van wijzigingen op ESG gebied. Wil je meer weten over de niet-juridische aspecten van ESG binnen de context van bedrijfsovernames, lees dan dit artikel.

Heb je vragen hierover? Of wil je advies over het integreren van ESG-criteria? Neem gerust contact op met Esther Tromp, (E: esthertromp@law-firm.international, T: +31655741267)

 

Verplichtingen doorzetten in eigen leveranciersketen

Heeft jouw klant ESG-verplichtingen aan je opgelegd? Dit betekent dat ze bepaalde verwachtingen hebben op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur in verband met producten of diensten die ze van jou afnemen. Het is van groot belang dat je deze opgelegde ESG-verplichtingen niet alleen begrijpt, maar ook integreert in je eigen bedrijfsprocessen, en ze doorzet naar je eigen leveranciers. Maar hoe doe je dat? In dit artikel gaan we daar dieper op in. 

Opnemen in je algemene voorwaarden

Als je eigen algemene voorwaarden hebt, kun je ervoor kiezen om aan deze algemene voorwaarden een bepaling toe te voegen die specifiek gaat over ESG-verplichtingen. Dat is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat alle partijen met wie jij zaken doet verplicht zijn om eventuele ESG-verplichtingen, die jij zelf ook hebt, na te komen. Natuurlijk moet je er dan wel voor zorgen dat die algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle contracten die je sluit.

 

Aanvullende voorwaarden/PO/OC

Hanteer je branchevoorwaarden? Deze kunnen niet zomaar aangepast worden. Je kunt er in dat geval voor kiezen om een losse set aan voorwaarden toe te voegen, die specifiek gelden voor jouw bedrijf. In die extra set kun je dan ook de ESG-verplichtingen kwijt. Het nadeel is dat je da twee sets aan algemene voorwaarden moet meesturen aan je klant: de branchevoorwaarden en die losse extra set. Kans is aanwezig dat dit leidt tot extra discussie bij je leverancier, dus misschien is dit wel het uitgelezen moment om nieuwe inkoopvoorwaarden op te laten stellen die speciaal op jouw bedrijf zijn toegesneden.

Raamovereenkomst met leverancier

Neem je regelmatig producten of diensten af bij dezelfde leverancier? Dan kan het gunstig zijn om met die leverancier een raamovereenkomst te sluiten. Dat is niet alleen praktisch in het kader van de ESG-vereisten, maar je regelt daarmee gelijk specifieke aspecten zoals leveringstermijnen, verpakkingsvereisten, kwaliteitsnormen, conformiteit enzovoorts. Twee vliegen in één klap!

Nieuwe contracten voor leveranciers

Bij het opstellen van nieuwe overeenkomsten met leveranciers heb je de mogelijkheid om te onderhandelen over het opnemen van specifieke contractsbepalingen. Deze bepalingen hebben betrekking op verplichtingen die voortvloeien uit de wet of afspraken die je hebt gemaakt met je eigen klanten, en die je nu doorzet naar jouw leverancier.

Het integreren van dergelijke specifieke contractsbepalingen is van belang omdat het ervoor zorgt dat jouw leverancier op de hoogte is van en instemt met de wettelijke of contractuele verplichtingen die jij als ondernemer hebt. Dit varieert van wettelijke normen tot specifieke eisen die je klanten aan jou opleggen, zoals ESG-vereisten, kwaliteitsnormen, of andere vereisten die van invloed zijn op jouw bedrijfsprocessen.

De meeste leveranciers zijn over het algemeen genomen bereid mee te werken aan dergelijke contractsbepalingen, omdat het een manier is om een duidelijk kader te scheppen en de samenwerking soepel te laten verlopen. Door transparant te zijn over jouw verplichtingen en verwachtingen leg je een sterke basis voor een langdurige en constructieve relatie met je leverancier.

Losse afspraak

Je kunt natuurlijk ook gewoon je leverancier benaderen en aangeven dat het, voor de voortzetting van jullie relatie vanwege de ESG-regels waar je aan gebonden bent, van belang is dat er aanvullende afspraken worden gemaakt over het meewerken aan audits en mogelijke andere ESG-verplichtingen. Hierbij is het goed om je te realiseren dat de ESG wetgeving zo in elkaar zit dat het rekening houdt met het feit dat in andere landen andere eisen gelden. Wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld is nu eenmaal anders in veel landen en vaak slechter geregeld. Wel is het zo dat er minimale eisen gesteld kunnen worden aan werknemersveiligheid. En als je leverancier zelfs daar niet aan voldoet wordt het tijd om je serieus afvragen of dit wel de juiste zakenpartner is.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het updaten van je algemene voorwaarden, je contracten of wil je weten hoe je in een specifieke relatie ESG-verplichtingen kunt implementeren? Neem dan contact op met Esther Tromp, (E: esthertromp@law-firm.international, T: +31655741267)

CSDDD – richtlijn duurzaamheid bedrijfsleven

Het Europese Parlement en de Europese Raad hebben op 14 december 2023 overeenstemming bereikt over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). In het Nederlands is dit de richtlijn passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid.

Het doel van deze CSDD richtlijn is om zowel in de EU als in de rest van de wereld het milieu en de mensenrechten beter te beschermen. De richtlijn zal van toepassing zijn op bedrijven met wereldwijd meer dan 500 medewerkers en 150 Mio omzet. Maar omdat de regels gelden voor de volledige keten van deze ondernemingen, dus zowel hun supply chain als hun afzetkanalen, worden deze indirect ook van toepassing op MKB bedrijven.

Belangrijkste elementen CSDDD

De richtlijn gaat, zoals al gezegd, gelden voor bedrijven met wereldwijd meer dan 500 werknemers en een netto-omzet van meer dan 150 miljoen Euro. Niet-EU bedrijven die 3 jaar na inwerkingtreding van de richtlijn in de EU ook een netto-omzet van meer dan 150 miljoen maken, vallen er ook onder. Die bedrijven zullen in een lijst van de Europese Commissie worden gepubliceerd. Op die manier gaat de EU proberen om ook buitenlandse ondernemingen onder de richtlijn te krijgen.

Op grond van de richtlijn worden er strengere eisen gesteld aan de inspanningen die deze grote bedrijven moeten doen om duurzamer te gaan ondernemen en mensenrechten te respecteren. Dat betekent onder andere dat zij in hun supply chain die plichten ook aan hun leveranciers en zakenpartners moeten opleggen. Mocht er dan in het ergste geval niets veranderen, dan zal de relatie met die zakenpartner beëindigd moeten worden.

Als bedrijven niet voldoen aan de eisen gesteld in de richtlijn, dan kunnen benadeelden naar de rechter gaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld vakbonden maar ook milieuorganisaties zoals Greenpeace als zij overtredingen constateren. Ook kunnen er boetes opgelegd worden.

Impact CSDDD op het MKB

Hoewel MKB bedrijven dus niet rechtstreeks onder de CSDDD zullen vallen, hebben zij er indirect wel degelijk mee te maken, bijvoorbeeld omdat zij goederen leveren aan een bedrijf dat er wel onder valt of omdat zij goederen van hun afnemen. In steeds meer algemene voorwaarden van grote bedrijven zie je uitgebreide garantiebepalingen opduiken waarin opgenomen is dat de leverancier voldoet aan alle ESG-eisen en wat de consequenties zijn indien dit niet het geval is.

Een MKB ondernemer moet dus gaan verklaren dat zijn eigen keten CSDDD proof is tegen een bedrijf dat onder de CSDDD (of het Duitse Liefferkettengesetz) valt. Dat betekent dat hij al die verplichtingen die door deze bedrijven aan hem worden opgelegd, op zijn beurt weer moet doorvertalen naar zijn eigen leverancier. Als je dus bijvoorbeeld componenten uit lageloonlanden haalt moet je goed gaan nadenken hoe je erachter komt hoe er in die ondernemingen met arbeidsomstandigheden, werknemersrechten en het milieu wordt omgegaan. Geen gemakkelijke klus!

MKB bedrijven in de automotive zijn al gewend aan uitgebreide audits en rapportageverplichtingen waar zij aan moeten voldoen. De verwachting is dat ook het monitoren van ESG-verplichtingen bij deze bedrijven via auditsystemen zal gaan plaatsvinden.

Aanbestedingsrecht

De richtlijn gaat bepalen dat openbare aanbestedingen alleen nog mogen worden gegund als aan de nieuwe richtlijn wordt voldaan.  Dus als je regelmatig meedingt in aanbestedingen, zullen daar vanaf de invoering van de CSDDD nieuwe elementen aan toegevoegd worden waar je ook aan zult moeten voldoen, wil je kanshebber blijven.

Hoe kan LAW FIRM jou helpen?

Heb je als MKB ondernemer hulp nodig bij het compliant worden of heb je nu al te maken met afnemers die vergaande ESG-verplichtingen opleggen en wil je weten hoe je daarmee om moet gaan?

Wij kunnen je helpen bij:

 • Screening van risicofactoren in je supply chain
 • Opstellen van contractsbepalingen voor leveranciers
 • Hulp bij invullen en beoordelen van opgelegde ESG bepalingen en audits van afnemers

Neem contact op met Esther Tromp (E: esthertromp@law-firm.international, T: +31655742167) voor een op maat gemaakt advies.

Duurzaamheid en ESG voor MKB ondernemers

Duurzaam ondernemen: het is een beetje een modewoord. Je kunt -en wilt- er tegenwoordig niet meer omheen. Maar kwam je 10 jaar geleden nog weg met een zinnetje onder je email: ‘denk aan het milieu voordat je deze email uitprint’, tegenwoordig is duurzaam ondernemen een serieuze en zware verplichting voor bedrijven geworden.

Wetgeving in de maak

In rap tempo zijn er in diverse landen en bij de EU wetgevingen in de maak, allen met als doel het bevorderen van duurzaamheid op allerlei gebieden Duitsland loopt voorop met het Lieferkettengesetz dat op 1 januari 2023 in werking is getreden. Deze wet heeft inmiddels al een update gehad: sinds 1 januari 2024 geldt de wet voor alle bedrijven die in Duitsland een (neven)vestiging hebben en meer dan 1.000 medewerkers hebben. Vanaf 1 januari 2025 kan die grens nog lager gaan liggen.

CSRD

Ook in januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Op grond van deze verordening moeten bedrijven die rapportageplichtig zijn, in hun jaarrapport verantwoording afleggen over het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Op 14 december 2023 hebben de Europese Raad en het Europese parlement overeenstemming bereikt over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), de Europese variant van het Lieferkettengesetz. De bedoeling is dat deze richtlijn voor grote bedrijven gaat gelden, maar doordat zij hun hele waardeketen moeten monitoren, geldt de richtlijn dus indirect voor het gehele bedrijfsleven.

Duurzaamheid wordt hiermee meer dan alleen  een marketing term, het wordt een serieus aspect van de bedrijfsvoering dat op veel gebieden impact heeft. Ook en juist voor de MKB ondernemer. Hoe en op welke manier wordt in dit artikel uitgelegd, en ook geven we je tips hoe je op een goede manier inspeelt op deze trend en wat je juridisch kunt doen om ESG-compliant te worden.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social and Governance, in het Nederlands milieu, mens en bestuur. Het wordt ook wel onder de noemer ‘duurzaamheid’ samengevat. In zakelijke zin betekent het de duurzaamheid van een onderneming op alle gebieden, van de impact op het milieu tot de omgang met mensen in de hele supply chain.

ESG-wetgeving omvat alle wetten en regels op de onderwerpen milieu, mens en bestuur, wat heel breed is . Eigenlijk omvat het alles over de omgang van bedrijven met hun personeel, de impact die zij hebben op het milieu en de wijze waarop zij hun organisatie ingericht hebben en hun onderneming leiden. Als maatschappij vinden wij dat dit duurzamer en beter kan, en onze ethische normen hierover veranderen ook. Denk maar aan de discussies op social media over de misstanden in de mode-industrie, de intensieve veehouderij en het dumpen van afval in arme landen.

Het belang van ESG voor het MKB

Je zou als MKB ondernemer kunnen denken dat dit een ver van je bed show is. Dat dit vooral grote bedrijven raakt, bedrijven met fabrieken in lageloonlanden, die hun afval rechtstreeks in de rivier dumpen, hun werknemers 18 uur op een dag laten werken en in rap tempo aan het ontbossen zijn. Niets is minder waar. Want juist als MKB ondernemer heb je in de hand bij welke leverancier jij jouw componenten bestelt en door wie je jouw onderdelen laat assembleren. Jij hebt in de hand hoe  je omgaat met jouw personeelsleden en hoe je omgaat met beschikbare energie en middelen. Bedrijven met een missie hebben in de huidige tijd een streepje voor, denk bijvoorbeeld aan de successen van Tony’s Chocolonely en Ben en Jerry’s.

Obstakels

Je hebt echter niet in de hand hoe jouw afnemers omgaan met ESG-thema’s terwijl je gelijktijdig ook de kosten in de hand moet houden. Switchen naar een andere leverancier die weliswaar qua ESG beter presteert maar misschien ook wel flink duurder is, klinkt nobel, maar kost je op de korte termijn misschien ook gewoon klanten. Dus wat is wijsheid? En dan is er die leverancier, die een verplichte jaarlijkse audit oplegt met allemaal vragenlijsten. Als je die allemaal zou invullen, liggen al je inkoopkanalen op straat en heeft die leverancier je helemaal niet meer nodig. Moet je dat maar gewoon accepteren?

Audits van klanten

Wie levert aan Duitse bedrijven heeft sinds 2023 misschien al een eerste audit gehad op ESG- aspecten. Of je hebt een aanvullende set voorwaarden op het gebied van naleving van ESG-wetgeving gekregen waar je akkoord mee moest gaan. Wil je meer hierover weten, lees dan vooral ons artikel over het Lieferkettengesetz.

Sommige vragenlijsten of audits gaan best ver: er worden vragen gesteld over jouw complete leveranciersketen inclusief namen en omzetten. Dat is bedrijfsgevoelige informatie die normaal gesproken zeker niet gedeeld mag worden. De vraag is dan ook hoe je hiermee zowel commercieel als juridisch gezien moet omgaan. Natuurlijk wil je de klant niet kwijt, maar aan de andere kant is inzage geven in jouw bedrijfsgeheimen ook een risico. De klant krijgt misschien informatie waarmee hij zelf concurrerende offertes kan opvragen, of je schendt je geheimhoudingsplicht naar je eigen leveranciers.

Het is goed om je te realiseren dat iedereen nieuw is met deze ESG-wetgeving, die deels zelfs nog in de maak is. Er is nog geen rechter die zich hierover heeft gebogen. Veel ondernemingen (en hun adviseurs) nemen op dit moment nog het zekere voor het onzekere en overvragen liever dan dat ze iets vergeten.

Van belang is het daarom om te weten welke wettelijke verplichting deze bedrijven hebben en welke niet, zodat je zelf kunt inschatten, welk deel van de auditvragen niet beantwoord hoeven te worden. Wij van LAW/FIRM helpen je daar graag bij. Wil je hierover meer weten of worstel je met een audit? Neem dan contact op met Esther Tromp, (E: esthertromp@law-firm.international, T: +31655741267).

 

Het Lieferkettengesetz: update voor bedrijven

Het Lieerkettengesetz is een wet die in 2023 in Duitsland in werking is getreden, een wet met als doel naleving door bedrijven van mensenrechten en milieunormen in wereldwijde toeleveringsketens te waarborgen. In dit artikel op onze website gaan we dieper in op het hoe en waarom van deze wet. Per 1 januari 2024 is de wet aangepast en de reikwijdte vergroot.  

Update

Vanaf 1 januari 2024 geldt het Lieferkettengesetz ook voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers. Dit betekent dat ook deze bedrijven regels moeten volgen over hoe met mensen om te gaan en hoe ze de natuur behandelen in hun gehele productieproces. Ook kleinere bedrijven kunnen hierdoor sneller dan wellicht gedacht met de nieuwe wet te maken krijgen, omdat ze vaak leveren aan grote bedrijven die aan deze regels moeten voldoen.

In Duitsland heeft deze wet al effect gehad, maar met de implementatie van de EU-richtlijn gaat dit nog verder. Doe jij veel zaken met Duitsland? Dan is het aan te raden om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en wat het voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Ga goed om met werknemers

Een belangrijk deel van het Lieferkettengesetz is dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat niet alleen hun eigen medewerkers goed worden behandeld, maar ook de mensen die voor hun leveranciers werken. Dit zorgt ervoor dat de rechten van werknemers gerespecteerd worden en dat werkomstandigheden overal verbeterd worden. Bedrijven moeten voldoen aan specifieke regels over loon, werktijden, veiligheid op het werk en het recht om lid te zijn van een vakbond.

Ga goed om met het milieu

Het Lieferkettengesetz dwingt bedrijven ook hun verantwoordelijkheid te nemen in hun productieketen waar het gaat om het milieu. Dit betekent dat ze moeten proberen om de slechte invloed op het milieu te verminderen en meer te doen aan duurzaam ondernemen en duurzaamheid. Bedrijven moeten bepaalde regels volgen over de hoeveelheid energie die ze gebruiken, over hoeveel vervuiling ze maken, hoe ze afval behandelen en hoeveel ze gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Ook moeten ze actief proberen om risico’s voor het milieu te verminderen en voorkomen.

Impact op kleinere bedrijven

Zoals al eerder aangegeven zullen kleinere bedrijven sneller dan verwacht te maken krijgen met het Lieferkettengesetz. Ook al vallen ze niet direct onder de nieuwe wet door hun grootte,  ze worden wel aansprakelijk gesteld als ze deel uitmaken van een supply chain (leveringsketen).

Kleinere bedrijven die spullen leveren aan grote partners moeten ook voldoen aan de regels over hoe om te gaan met mens en milieu. Daarom zullen ze hun manier van werken onder de loep moeten nemen en evalueren.

Zaken doen over de grens? Neem contact met ons op

Doe jij al zaken in Duitsland? Of overweeg je dit? Dan is het van belang om goed op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Het naleven van de regels over mens en milieu zal een belangrijk onderdeel zijn van zakendoen in Duitsland. Wij kunnen jou adviseren over de mogelijke gevolgen van deze wetgeving en jou helpen bij het implementeren van passende maatregelen om aan de gestelde normen te voldoen: denk hierbij aan bijvoorbeeld het beoordelen en aanpassen van contractuele regelingen of het adviseren over interne processen en procedures. Neem contact met ons op: we zijn je graag van dienst.

Kleinere bedrijven krijgen sneller dan verwacht te maken met de wet

Contracten: de verbindende schakels naar succes

Effectief contracteren is de ruggengraat van een soepel verlopende operatie. Van grondstoffen tot
afgewerkte producten: de supply chain is een complex netwerk van onderling afhankelijke
partijen die nauw moeten samenwerken om aan de vraag te voldoen. In deze blog gaan we dieper in op contracteren in de supply chain. We gaan onder kijken naar de verschillende soorten contracten die gebruikt worden en bespreken best practices om contracten te optimaliseren voor maximale efficiëntie en waarde.

Of je nu een professional bent in de supply chain, of gewoon geïnteresseerd bent in de weg die producten afleggen van producent naar eindgebruiker, deze blog geeft waardevolle inzichten in de versterkende werking van contracten op de schakels die de supply chain draaiende houden.

Waarom is contracteren in de supply chain zo belangrijk?

Stel je voor: de sales manager, de accountmanager of de verkoopafdeling heeft na veel inspanningen een mooie nieuwe grote klant binnen gehaald. Sterker nog, met dit project streeft het bedrijf haar omzetdoelstellingen voor het lopende boekjaar ruimschoots voorbij. Er is één ’maar’: het is wel een hele grote order. Dus de CFO of de baas wordt erbij gehaald want dit contract kan wel wat extra aandacht gebruiken. Misschien wordt er ook een jurist of advocaat erbij gehaald, want dit alles moet toch wel allemaal goed op papier staan. Je wilt met zo’n order immers geen onnodige risico’s lopen, de contracten moeten sluitend zien.

Wat helaas over het hoofd gezien wordt: overleg met de inkoper of de afdeling inkoop. Want terwijl iedereen zich met veel zorg buigt over verkoopcontracten met onderwerpen als garanties en garantietermijnen, op- en afleverdata, en andere belangrijke zaken, wordt vaak vergeten dat voor die contracten ook ingekocht wordt. Als als die inkoop niet matcht, dan heb je een probleem. Dan blijk je in je contracten bijvoorbeeld 2 jaar garantie te geven op je producten, terwijl de componenten onderdelen die nog wel eens stuk willen gaan – en die een reparatie duur maken – onder 12 maanden garantie zijn geleverd. Dat betekent dat je als producent tussen wal en schip terecht komt.

Wat te denken van een aansprakelijkheidsbeperking in de algemene voorwaarden van je leverancier, waardoor je niet je hele claim van de klant bij die leverancier kan neerleggen? Of leververtragingen, waarbij jouw leverancier in de kleine lettertjes of de algemene voorwaarden heeft bedongen dat er nooit bindende toezeggingen worden gedaan, terwijl je zelf met je klant, voor wie dit heel belangrijk is, een bindende leverafspraak hebt gemaakt?

Inkoop en verkoop lopen parallel

In de afgelopen periode, toen ná corona ongelofelijke leververtragingen in de materiaalmarkt waren, is menig productie- en handelsbedrijf failliet gegaan door een klant die een contract ontbond vanwege te laat geleverde goederen, terwijl de leverancier met maanden vertraging de componenten heeft uitgeleverd en op grond van zijn overeenkomst de betaling ervan opeiste.

De afspraken tussen de verschillende partijen in de toeleveringsketen waar jij onderdeel van uitmaakt, moeten bij voorkeur dus op elkaar afgestemd zijn. Het loont om, zeker bij grotere contracten, de onderhandelingen over inkoop en verkoop parallel te laten lopen dan wel op elkaar af te stemmen. Als de voorwaarden voor inkoop al vast staan, bijv. omdat je met lange termijn contracten werkt of vaste afspraken met je leverancier hebt, dan zul je dus bij je verkoopcontracten goed moeten opletten dat je afspraken maakt die in lijn liggen met die met je leverancier als het gaat om garantietermijnen, eisen voor reclamaties, levertermijnen, aansprakelijkheidsbeperkingen, etc.

Omgekeerd geldt, dat je bij (nieuwe) leveranciers in je contracten bij voorkeur afspraken maakt die in lijn liggen met je eigen verkoopcontracten als het gaat om levertermijnen, garanties, aansprakelijkheden, etc. Bij een bijzonder grote order, met een klant die bijzondere eisen stelt, zul je dan weer opnieuw met je leverancier om de tafel, om te kijken of je voor deze ene order bijzondere voorwaarden kunt bedingen. Lukt dit niet, dan zul je samen met de klant moeten kijken hoe je in je contracten het ‘gat’ op een eerlijke manier dicht. Soms kun je het ook oplossen door je speciaal voor een project bij te verzekeren. In dat geval moet je afspraken maken over de extra premiekosten of die inprijzen in de totale verkoop- of aanneemsom.

Het belang van algemene voorwaarden

Waar we het ook vaak fout mee zien lopen is het onjuist hanteren van algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden in contracten. Vaak denkt men ‘gedekt’ te zijn door de eigen voorwaarden maar blijken die achteraf toch niet van toepassing op een contract of bestelling.

Onderhandeling en relatiebeheer

In contracten geldt ook dat contractonderhandelingen in grote mate bijdragen aan het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met leveranciers, afnemers en andere partners in de supply chain. Een contract is dan ook meer dan alleen maar het vastleggen van alle risico’s en problemen; het is bij uitstek ook een kans om de relatie met de partijen in jouw keten te verstevigen en uit te bouwen.

Een klant die een vast contract aangeboden krijgt, krijgt indirect de boodschap dat hij belangrijk genoeg is om een contract te krijgen in plaats van met losse orders te werken. Dat draagt bij aan klantenbinding. Een leverancier die een raamovereenkomst mag tekenen waardoor hij verzekerd is van een minimale omzet, zal harder zijn best doen, dan eentje die af en toe een losse order krijgt met een krappe deadline. De jaarlijkse voortgangsgesprekken in het kader van die overeenkomsten zijn per definitie relatiebeheergesprekken waar je waardering naar elkaar uitspreekt en de relatie verstevigt. Tegelijkertijd kun je tijdens die evaluaties je samenwerking bijsturen zodat beide partijen tevreden blijven.

Contractonderhandeling en relatiebeheer

Soorten contracten

Inkoopkant

Als fabrikant zijnde kom je met verschillende contracten in aanraking. Aan de inkoopkant heb je naast losse purchase orders/inkoop orders (PO’s) soms ook raamovereenkomsten met vaste leveranciers. In die raamovereenkomsten maak je vaste afspraken over de voorwaarden waaronder je bij die leverancier inkoopt. Deze raamovereenkomsten zijn vaak voor een langere termijn, of zelfs voor onbepaalde tijd, gesloten en er gelden opzegtermijnen. In sommige gevallen worden er ook exclusiviteitsafspraken gemaakt, afspraken over minimale afnamehoeveelheden of minimale omzetten per jaar, of afspraken over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten.

Deze inkoopcontracten zijn van groot belang voor de wendbaarheid van je bedrijf. Bij belangrijke grondstoffen, componenten of materialen wil je zekerheid hebben, zodat je geen onderbreking van je toeleveranciersketen hebt. Aan den andere kant wil je ook kunnen schakelen, als je eigen vaste leverancier niet tijdig kan leveren of als er bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen zijn, of vertragingen bij doorontwikkelingen, etc.

Verkoopkant

Aan de verkoopkant heb je ook verschillende soorten contracten. Net als bij de inkoopkant kun je werken met losse inkooporders, die eigenlijk ook, en vooral als er vaker ingekocht wordt, een contract zijn. Of je werkt met raamovereenkomsten. Dat wil je vooral doen als het om grote hoeveelheden per jaar gaat, je speciaal voor die klant moet inkopen of als het een klant is die regelmatig terug komt. Dan hoef je niet elke keer na te denken en te onderhandelen over zaken als prijs, voorwaarden, levertermijnen, etc.

Het kan zijn dat je werkt met wederverkopers, grossiers, distributeurs of handelaren, die jouw producten weer aan de eindklant doorverkopen. In dat geval zal er, of dit nu op papier is gezet of niet, veelal sprake zijn van een zogenaamde distributieovereenkomst.

Afspraken maken

Met je wederverkoper, grossier, distributeur of handelaar wil je in contracten vaak afspraken maken, zoals:

Intellectuele eigendomsrechten, engineering

In sommige gevallen maak je voor je klant wellicht op maat gemaakte producten, al dan niet met de input van die klant. In dat geval maak je in contracten ook afspraken over die ontwikkelingen (design, engineering), de eigendom van die designs en engineering, en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten.

Ook kan het zijn dat je in opdracht van de klant, en op basis van diens tekeningen de producten vervaardigt, bijvoorbeeld omdat je OEM manufacturer of loonwerker bent. In dat geval geldt eveneens dat je afspraken moet maken over intellectuele eigendomsrechten, maar ook over bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als er iets mis blijkt te zijn met het ontwerp (ontwerpfouten), de eventuele adviesplicht van jou als fabrikant en deskundige op dat gebied, etc.

Contractuele elementen

Veel ondernemers denken dat alles wel in de algemene voorwaarden staat en dat ze daarom bepaalde afspraken niet meer nadrukkelijk hoeven te maken in contracten. Nu kan dat in beginsel wel juist zijn, maar vaak gaat het mis bij het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld omdat niet alleen jij, maar ook jouw klant of leverancier naar zijn voorwaarden verwijst, en het daardoor niet duidelijk is, wiens voorwaarden nu eigenlijk van toepassing zijn. Veel gerechtelijke procedures gaan in plaats van over de claim van een partij vooral over de vraag of die algemene voorwaarden nu wel of niet van toepassing zijn. Soms kom je daardoor niet eens aan de eigenlijke vraag naar aansprakelijkheid en schade toe.

Daarom is het goed om de belangrijkste afspraken ook in je Purchase Order (PO), inkoopcontract, verkoopcontract of Order Confirmation op te schrijven.

Het gaat daarbij niet alleen om de prijs en de aantallen maar ook om:

Risicobeheer

Zeker bij leveringen aan klanten in landen buiten de EU is het voor contracten goed om na te gaan of de verzekering eventuele claims van buitenlandse partijen (in het buitenland bij een buitenlandse rechter) dekt en of ook advocaatkosten (in het buitenland bij een buitenlandse rechtbank) worden vergoed. Soms zijn bepaalde landen, zoals de VS of China, en sinds kort ook Rusland, helemaal uitgesloten, of wordt in geval van schade niet alles vergoed wat in Nederland wel betaald zou worden. Veelal kun je bijverzekeren, hoewel dat soms een flinke smak geld kost.

Ook kan het zijn dat in de contracten of algemene voorwaarden van de klant of de leverancier schadeclaims staan die niet gedekt zijn onder de verzekering.

In alle gevallen is het belangrijk bij contracten om na te gaan onder welk rechtssysteem je met de klant contracteert. Je kunt, ook als je geen afspraken met elkaar maakt, er niet automatisch vanuit gaan dat bij een internationale klant of leverancier, dit naar Nederlands recht gebeurt en dat je verhaal bij een Nederlandse rechter kunt halen. Buiten de EU geldt bovendien dat geschillenbeslechting niet overal even effectief is, zodat je goed moet kijken hoe je aan je geld of je spullen komt, als het misgaat met je zakenpartner.

Sommige standaard betalingsvoorwaarden die wel werken en zinvol zijn binnen Nederland of de EU kun je dan beter vervangen door goede betalingsafspraken waarbij je met letters of credit of bankgaranties werkt, zodat er een gelijktijdige uitruil van (goedgekeurde) goederen en geld plaats vindt. Maar ook dan geldt dat  jein geval van reclamaties wellicht bot vangt bij die leverancier. Of dat je risico’s loopt op hoge schadeclaims  of torenhoge advocaatkosten, als je gebrekkige producten hebt geleverd, zoals dat vaak in de VS het geval is.

Omdat je niet altijd invloed hebt op wat er om je heen gebeurt (denk aan Covid-19, Suez kanaal, Oekraïne oorlog) zul je contracten ook goed moeten checken op voldoende ‘escapes’ . Dat worden ook wel ‘overmachtbepalingen’ genoemd. Hiermee worden omstandigheden bedoeld, waardoor je jouw deel van de overeenkomst niet kunt nakomen, maar waar je zelf geen ‘schuld’ aan draagt. Overmacht is een niet volledig gedefinieerd begrip, zodat je er goed aan doet om te beschrijven wat in jouw specifieke geval een overmachtsituatie oplevert. Denk bijvoorbeeld aan de lockdowns tijdens Covid-19, dat was op zichzelf geen overmachtsituatie. Anders was het geweest, als je bijvoorbeeld  ‘belemmering van het vrije verkeer van goederen of personen’ als overmachtsituatie had gedefinieerd.

Juridische aspecten

Je moet aan allerlei wet- en regelgeving voldoen, zeker als er elektronica in de producten verwerkt zit. In contractuele zin is dan altijd de vraag wie er verantwoordelijk is voor de compliance met lokale wetgeving.  Terwijl je in de EU met een CE keurmerk uit de voeten kunt, geldt dit voor andere landen zoals de UK sinds de Brexit niet. Als hierover geen afspraken worden gemaakt is het de vraag of jouw leverancier zondermeer een UK-proof product moet aanleveren. Dat zul je dan wel apart moeten afspreken.

Achteraf ontstaat er nog wel eens discussie of een product wel of niet aan een CE norm, een DIN norm, of een andere internationale, nationale of branchestandaard voldoet. Vaak stelt een klant dat een product gebrekkig is omdat niet aan een bepaalde norm voldaan is. Hiervoor geldt dat je doorgaans wel nadrukkelijk moet hebben afgesproken dat een product aan die norm zal voldoen. Anders is het, tenzij als het wettelijk verplicht is om bepaalde voorwaarden na te komen, geen onderdeel van het contract.

Duurzaamheid en ethiek

Tegenwoordig is er, ook in contracten, steeds meer aandacht voor zogenaamde ESG-compliance (Environment – Social – Governance). Kort gezegd betekent dit dat je jouw producten vervaardigt op een manier die zo min mogelijk belastend is voor milieu, waarbij je geen mensen uitbuit en op een faire en zorgvuldige wijze je bedrijf inricht en tot besluitvorming komt.

Veel multinationals hebben naast voorwaarden op dit gebied in de algemene voorwaarden of kleine lettertjes ook uitgebreide aparte contractsbepalingen of zelfs paginalange aanhangsels bij hun contracten.  Zo zie je vaak bepalingen op het gebied van anti-terrorisme, verbod op steekpenningen, uitbesteding aan lageloonlanden en arbeidsomstandigheden, etc. Als MKB ondernemer lijken die bepalingen vaak nogal Amerikaans of hysterisch. Maar voor die bedrijven is het een serieuze aangelegenheid. Vaak hangt dit samen met het feit dat ze zelf forse auditverplichtingen hebben. Die leggen ze op hun beurt weer op aan hun toeleveranciers. Voldoe je daar niet aan riskeer je een opzegging van je contract. Als je een leverancier van een leverancier van zo’n multinational bent kan het dus ook gebeuren dat je met die – doorgelegde – bepalingen te maken krijgt, en dit gebeurt ook steeds vaker.  

Technologie en digitalisering

Nieuwe technologieën zoals contractbeheersoftware en blockchain kunnen het proces van contracteren in de supply chain verbeteren, efficiënter maken en de transparantie vergroten. Het bijhouden en goed beheren van contracten is iets wat al redelijk snel een flinke klus wordt. Zelfs als je bedrijf nog relatief klein is. Vooral ook als het gaat om de bekende vraag: “welke versie is nu de meest actuele?”, weten welke opzegtermijnen er zijn, of wanneer de prijslijsten vernieuwd moeten worden. Vaak slaat iedereen in zijn eigen map/bij de eigen afdeling spullen op, waardoor als Kees van de inkoop ziek is, Jan van de verkoop of Piet de CFO het niet meer weet.

Je kunt natuurlijk een duur contract management systeem aanschaffen, wat vooral voor grote bedrijven interessant is, maar ook als klein bedrijf kun je al veel doen om alles in de hand te houden:

Best practices

Natuurlijk geven we jou tips mee om effectief te contracteren in de supply chain:

Meer informatie

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Wil je meer informatie of kun je wel wat advies gebruiken? Neem gerust contact op, onze specialisten zitten voor je klaar.

De werkwijze van LAW FIRM

Bij LAW FIRM hebben we een efficiënte, heldere en transparante aanpak. Ons kantoor hanteert 3 focusgebieden en bedient daarin cliënten in diverse sectoren, waaronder onder meer MKB, de maakindustrie, de chemische industrie, IT/softwarebedrijven en start-ups. De 3 focusgebieden zijn:

Bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging

Contractonderhandeling en relatiebeheer

Supply chain contracten

Externe juridische afdeling

Ons doel

Bij alles wat we doen is ons doel meer dan het geven van juridisch advies. We gaan een stapje verder, door waarde toe te voegen aan jouw strategische en operationele doelen. We geloven in onze benadering waarbij juridische expertise wordt gecombineerd met verregaand inzicht in bedrijfsprocessen en in een langetermijnvisie

Kunnen we jou helpen?

Heb je behoefte aan hulp, advies, of gewoon een gesprek over jouw bedrijfsprocessen of een eventuele bedrijfsovername of bedrijfsverkoop? Neem gerust contact met ons op, onze specialisten staan je graag te woord.

Lieferkettengesetz: toeleveringsketens aan banden?

In Duitsland is dit jaar het Lieferkettengesetz in werking getreden, een wet met als doel de naleving van mensenrechten en milieunormen in wereldwijde toeleveringsketens te waarborgen. Deze wet legt aanzienlijke verplichtingen op aan in Duitsland gevestigde bedrijven met een bepaalde omzet en/of aantal medewerkers. Het Lieferkettengesetz vereist dat deze bedrijven, zowel in eigen land als in het buitenland, de mensenrechten en milieunormen respecteren én bevorderen binnen hun eigen toeleveringsketens. De wet is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen schendingen van mensenrechten en negatieve milieueffecten in de zakelijke wereld.

Het doel van de wet voor toeleveringsketens

Het hoofddoel van het Lieferkettengesetz is het voorkomen van schendingen van mensenrechten in toeleveringsketens, schendingen die variëren van gedwongen arbeid en kinderarbeid tot discriminatie en schending van arbeidsrechten. Door deze praktijken aan te pakken draagt de wet bij aan de bescherming van de meest kwetsbare werknemers wereldwijd. De wet benadrukt het belang van ethische behandeling en fatsoenlijke werkomstandigheden voor alle werknemers, waar ze zich ook bevinden.

Verder richt het Lieferkettengesetz zich op het verminderen van negatieve milieuaspecten in toeleveringsketens. Veel milieuproblemen zoals ontbossing en watervervuiling, komen voort uit ongewenste en onverantwoordelijke bedrijfspraktijken, dat mag geen geheim zijn. Deze wet houdt bedrijven verantwoordelijk voor hun ecologische impact en moedigt heb aan duurzamere praktijken te implementeren in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Door het verminderen van deze schadelijke effecten draagt het Lieferkettengesetz bij aan het behoud van de planeet voor toekomstige generaties.

Neem je verantwoordelijkheid

Een van de cruciale aspecten van het Lieferkettengesetz is dat het aan bedrijven een duidelijke verantwoordelijkheid oplegt om ethische en duurzame toeleveringsketens te waarborgen. Bedrijven moeten dus due diligence processen zorgvuldig uitvoeren om die toeleveringsketens te identificeren en te beheersen. Ook moeten ze passende maatregelen nemen om eventuele overtredingen aan te pakken en te voorkomen. Dit is geen vrijblijvende verplichting meer: bedrijven zijn nu wettelijk verplicht dit na te leven.

Het Lieferkettengesetz verandert de manier waarop bedrijven hun toeleveringsketens beheren aanzienlijk. Het dwingt hen om diepgaande kennis van hun leveranciers te hebben, en ook om nauwlettend toe te zien op de omstandigheden waaronder hun producten worden geproduceerd. Bedrijven kunnen nu ook niet meer wegkijken van problemen in hun toeleveringsketens, en ze worden aangemoedigd om proactief stappen te ondernemen om zo schendingen van mensenrechten en milieunormen te voorkomen.

Naast de directe voordelen voor mensenrechten en het milieu heeft het Lieferkettengesetz ook gevolgen voor bedrijven en de zakelijke wereld als geheel. Door de wet wordt een duidelijk juridisch kader voor verantwoord ondernemen en duurzaamheid gecreëerd. Bedrijven worden zo niet alleen gedwongen te voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te nemen. Voordeel is wel dat dit een positieve invloed heeft op het imago van bedrijven en hun relaties met belanghebbenden zoals klanten en investeerders.  

Internationale uitstraling

Het Lieferkettengesetz heeft een internationale uitstraling. De wet laat zien dat er concreet stappen worden genomen om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun wereldwijde activiteiten. Wellicht worden hierdoor andere landen hierdoor geïnspireerd om vergelijkbare wetgeving te overwegen en om internationale normen voor verantwoord ondernemen te bevorderen. Het Lieferkettengesetz is een voorbeeld van hoe nationale wetgeving kan bijdragen aan mondiale inspanningen om schendingen van mensenrechten en milieunormen aan te pakken.

Op EU-niveau wordt er inmiddels gewerkt aan vergelijkbare wetgeving, om toeleveringsketens verder te reguleren en bedrijven meer verantwoordelijk te maken. Dit laat zien dat de trend naar verantwoord ondernemen en duurzaamheid zich niet beperkt tot individuele landen, maar een brede internationale beweging vertegenwoordigt.

Bereid je goed voor: check je toeleveringsketens

Voor bedrijven die actief zijn in Duitsland en andere landen waar dergelijke wetgeving wordt overwogen of al wordt geïmplementeerd, is het essentieel zich goed voor te bereiden: grondige beoordeling van hun toeleveringsketens, identificatie van mogelijke risico’s en ontwikkeling van strategieën om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Maar het kan ook zijn dat een bedrijf zijn zakelijke praktijken heroverweegt, of meer een ethische en duurzame benadering van zijn activiteiten aanneemt.

Conclusie

Het Lieferkettengesetz is een belangrijke mijlpaal waar het gaat om verantwoordelijke toeleveringsketens en duurzaamheid. De wet plaatst de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van mensenrechten en milieunormen direct bij bedrijven en geeft een duidelijk wettelijk kader om deze doelstellingen ook te halen. Het heeft niet alleen directe voordelen voor werknemers en het milieu, maar het heeft ook bredere implicaties voor de zakelijke wereld en kan dienen als inspiratie voor vergelijkbare inspanningen op internationaal niveau. Het is een stap in de goede richting, een stap naar een wereld waarin bedrijven niet enkel streven naar winst, maar ook naar het welzijn van mensen en het behoud van de planeet.

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Wil je meer informatie over het Lieferkettengesetz, of wil je zaken doen in Duitsland en weten hoe je je hierop moet voorbereiden? Neem gerust contact op, wij zijn je graag van dienst.

Logo